Çocuklar için

Ağaç işleri

mobile-atolye topac
demo-attachment-481-Repeat-Grid-1
demo-attachment-481-Repeat-Grid-1

STEM nedir?

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik); teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, bireylerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematikte öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkede tercih edilen bir uygulamadır.

FEN

TEKNOLOJİ

MÜHENDİSLİK

MATEMATİK

STEM, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; bireylerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar.

ahsap-atolyesi

Ahşap Atölyesi

Çocuklar için

Katılımcıların kendi tasarladıkları ya da yarı yapılandırılmış ürünleri gerekli makine, alet ve teçhizatları kullanmayı öğrenerek son ürün haline getirebildikleri atölyelerdir.

Tornalama Becerisi

Manuel Kıl Testere
Kolu Kullanma
Becerisi

6 STEM Süreci

STEM her yaştan insana hitap eder.

1. STEM

Gerçek hayat konularına ve problemlerine dayanır.

2. STEM

Uygulamalarına mühendislik tasarım adımları kılavuzluk eder.

3. STEM

Katılımcıları uygulamalı bir sorgulamaya ve açık uçlu bir araştırmaya sokar.
stem6

4. STEM

Uygulamalarında katılımcılar üretken bir takım çalışması içinde yer alırlar.

5. STEM

Uygulamalarında katılımcılar öğrendikleri matematik ve fen içeriğini uygularlar.

6. STEM

Birden fazla doğru cevaba izin verir ve hatayı yeniden ele almayı öğrenmenin bir parçası olarak görür.

Afişler - Aktiviteler