Hakkımızda

KonyaSTEM Beceri Atölyeleri üreten bir neslin öncü kurumlarındandır.

Çocuklar için ağaç işleri KonyaSTEM Beceri Atölyeleri'nin sınıf dışı öğrenme ortamı projesinin bir parçasıdır.

Üreten bir nesil için...

Bireylerin eğitim sistemi içinde keşfedemedikleri yanlarını bulmalarına yardımcı olmak ve bu güçlü yanı billurlaştırmak hedefiyle bir çok atölye ortamı üreten KonyaSTEM Beceri Atölyeleri işinde uzmanlaşmış kadrolarıyla ulus için üreten bir neslin yetişmesi için gece-gündüz çalışmaktadır.

Özgün eğitim...

Eğitim sistemlerinin uluslar için stratejik önemi 21. yüzyılda kendini daha da baskın bir şekilde gösterirken, KonyaSTEM Beceri Atölyeleri Ar-Ge Birimi uluslararası arenada eğitim teknolojilerini en yakından takip etmekte ve aynı zamanda ulusun kendi özgün yapısına uygun sistemli, kişisel performanslardan arındırılmış, en önemlisi şovdan uzak, katmanlı eğitim teknolojileri ve buna bağlı olarak metaryaller, ortamlar, mega düzenekler üretmektedir. KonyaSTEM Beceri Atölyeleri üreten bir neslin öncü kurumlarındandır.

Geride kalan 5 yıllık bir sürenin içine 5 yıla sığmayacak hizmet ve ürünler sığdırmanın gururuyla bu yolda bizlere el veren, yardımlarını esirgemeyen, vizyonist eğitmen, mühendis, eğitim yöneticisi ve bütün uzmanlara minnettarız. Ulusun kalbine, yani üretime insan yetiştirmek için çabalayan bütün vatanseverlere selam olsun.